മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് ചുട്ട മറുപടിയുമായി കോഴിക്കോട് കളക്ടര്‍

ചുട്ടമറുപടിയുമായി കോഴിക്കോട് കളക്ടര്‍ പ്രശാന്ത് നായര്‍ വീണ്ടും രംഗത്ത്. പതിവുപോലെ ഫേസ് ബുക്കിലാണ് കളക്ടറുടെ മറുപടി. തനിക്ക് ജോലിത്തിരക്കുണ്ടെന്നും അതുകഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്തു മാത്രമേ ഉദ്ഘാടനങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും എത്താന്‍ കഴിയൂ എന്നുമാണ് കളക്ടറുടെ പോസ്റ്റ്.

ജോലിത്തിരക്കുണ്ടെങ്കില്‍ വരാന്‍ പറ്റില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥയോടെത്തന്നെയാണ് ഏതൊരു ചടങ്ങിന്റെയും ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നേരത്തേ നിശ്ചയിച്ച യോഗമുണ്ടെങ്കില്‍ കഴിയും വരെ കാത്തുനിന്നേ പറ്റൂ. സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ഇതൊക്കെ മനസിലാകും. പക്ഷേ പ്രമാണിമാര്‍ക്ക് തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. മലര്‍ക്കെ തുറന്നിട്ട വാതിലുകള്‍ കണ്ടു മാത്രം ശീലിച്ച പ്രമാണിമാര്‍ക്ക് അലോസരം തോന്നുന്നെങ്കില്‍ അയാം ദി സോറി അളിയ എന്നു പറഞ്ഞാണ് പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.