ഹാര്‍വി: വെള്ളപൊക്കം വീടുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ മോള്‍ഡ് രൂപപ്പെടുമെന്ന്‌

പി.പി.ചെറിയാൻ

മക്കാലൻ:  ഹാർവി ചുഴലിയെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപൊക്കം വീടുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോൾഡ് രൂപപ്പെടുവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും മരണം  വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന അപകടകാരിയായ മോൾഡിനെ കുറിച്ചു ജനങ്ങൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണമെന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  ക്ലാസ്സെടുക്കുന്ന മെക്കാലനിൽ നിന്നുള്ള ഡോ. മാമി സ്കറിയ നിർദ്ദേശിച്ചു.

വീടിനകത്തു വെള്ളം പ്രവേശിച്ചാൽ മിൽഡ്യു (മോൾഡ്) അഥവാ പൂപ്പൽ വളരെ വേഗത്തിലാണ് കെട്ടിട സാമഗ്രികളിൽ വ്യാപിക്കുകയെന്നു മാമി പറഞ്ഞു. മോൾഡിൽ നിന്നും പ്രവഹിക്കുന്ന  വിഷാംശം രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറവുള്ള കുട്ടികളേയും പ്രായമായവരേയുമാണ് എളുപ്പം ബാധിക്കുന്നത്.

മോൾഡ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രയും  വേഗം ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. മോൾഡ് ബാധിച്ച ഷീറ്റ് റോക്ക്, കാർപറ്റ് പാഡിങ്ങ്, കാർപറ്റ് എന്നിവ ഭാഗീകമായല്ല പൂർണ്ണമായും മാറ്റേണ്ടതാണെന്ന് മാണി പറഞ്ഞു.

മോൾഡ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിദഗ്ദ തൊഴിലാളികൾ കുറവാണ്. മാസ്ക്, ഗ്ലൗസ് എന്നിവ ധരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം  മോൾഡ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതെന്നും  അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. വെള്ളം കയറിയതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ  കണ്ടെത്തുന്നതിന് മോയ്ച്ചർ മീറ്റർ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നും വായുവിലൂടെ വ്യാപിക്കുന്ന വിഷാംശം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതു വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണമെന്നും മാമി പറഞ്ഞു.

മോൾഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് ടെക്സസ് ഗവൺമെന്റ് നിയമിച്ച വിദഗ്ദ സമിതിയിൽ അംഗമായിരുന്ന ഡോ. മാമി സ്കറിയയെ  ഈ വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.