ക്രിസ്തീയ സംഗീത സായാഹ്‌നം സെപ്‌റ്റംബർ 17 ടൊറോന്റോയിൽ

Canada  Spiritual Youth ഗ്രൂപ്പും  Inspiration  Band ന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്രിസ്തീയ സംഗീത സായാഹ്‌നം ടൊറോന്റോയിൽ. സെപ്‌റ്റംബർ 17  നു 5 .30 pm ന്  കേരള ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലി ടോറോന്റോ ( 121 Norfinch Dr, toronto,On, M3N, 1W8) യിൽ നടക്കുന്ന സംഗീത സായാഹ്നത്തിൽ  ഡോ .ബ്ലെസ്സൺ  മേമന യും ഇൻസ്പിരേഷൻ ബാൻഡും നേതൃത്വം  നൽകും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക:
ബിമൽ റോയ് കാവാലം  647 786 9660
സാം പടിഞ്ഞാറേക്കര  905 516 2345
ഷാരോൺ മാത്യു   647 764 9518

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.