അമിത്ത് ഉമേഷ് ആദ്യ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി

സന്തോഷ് പിള്ള

ഡാളസ്സിലെ നോര്‍ത്ത് ഗാര്‍ലണ്ട് ഹൈസ്കൂളിലെ മാത്ത് സയന്‍സ് പ്രോഗ്രാമില്‍ നിന്നും അറുനൂറ് സഹപാഠികളെ പിന്നിലാക്കിയാണ് അമിത്ത് ഉമേഷ് വാലിഡിക്ടോറിയന്‍ സ്ഥാനം നേടിയത്. ബാള്‍ട്ടിമോറിലെ പ്രശസ്തമായ ജോണ്‍ ഹോപ്കിന്‍സ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ പ്രീ മെഡിസിന്‍ പ്രോഗ്രാമില്‍ ഉപരിപഠനം നടത്താനാണ് അമിത്ത് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് . തിരുവന്‍വണ്ടൂരില്‍ നിന്നുമെത്തി ഗാര്‍ലണ്ടില്‍ താമസിക്കുന്ന ഉമേഷ് പിള്ളയുടേയൂം, ബിന്ദു പിള്ളയുടെയും ഏക മകനാണ് പഠനത്തില്‍ മികവ് തെളിയിച്ച ഈ വിദ്യാര്‍ത്ഥി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *