വിദേശവിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പുറത്തേക്ക് പോയാല്‍ പണികിട്ടും; സൂക്ഷിക്കാന്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അധികൃതര്‍

പി. പി. ചെറിയാൻ

ചിക്കാഗോ: പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ പ്രത്യേക എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദേശ വിദ്യാർഥികൾ തല്‍ക്കാലം യാത്ര മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

ഇല്ലിനോയ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പർഡ്യു യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഡിപോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നോട്ടർ ഡാം എന്നീ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് സംയുക്തമായി അഭ്യർത്ഥന പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 7 രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും സ്റ്റാഫംഗങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിദേശ യാത്ര നടത്തിയാൽ തിരികെ അമേരിക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് അഭ്യർത്ഥ്യന പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *