ഡാലസ് ജോബ് ഫെയർ ഡിസംബർ 5 ന്

പി. പി. ചെറിയാൻ 

ഡാലസ് : ഡാലസ് – ഫോർട്ട് വർത്ത് മെട്രോപ്ലെക്സിലെ തൊഴിൽ രഹിതരെ ഉദ്ദേശിച്ചു ഡാലസിൽ ജോബ് ഫെയർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.ഡിസംബർ 5 രാവിലെ 11 മുതൽ 2 വരെ ഡാലസ് ലവ് ഫീൽഡ് ഹിൽട്ടൺ ‍ഡബിൾ ട്രിയിലാണ് ഫെയർ നടക്കുന്നത്.

ഫെയറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ 11 മണിക്ക് മുൻപു ഹാളിൽ ഹാജരാകണമെന്നും വ്യക്തിപര വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊളളുന്ന പതിനഞ്ചോളം കോപ്പികൾ കൈവശം സൂക്ഷിക്കണമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാലസിലെ പ്രമുഖ കമ്പനികളിലെ റിക്രൂട്ടിങ്ങ് ഏജന്റുമാർ അപേക്ഷകരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമെന്നും യോഗ്യരായവർക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഡാലസ് പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് ജോബ് ഫെയർ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കരിയർ ഫെയേഴ്സാണ് സംഘാടകർ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.