വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് എല്ലാ ഫോണിലും കിട്ടില്ല

 

ജനപ്രിയ ആപ്ലീക്കേഷനായ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ചില ഫോണുകളില്‍ സേവനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.
നോക്കിയ, ബ്ലാക്ക്‌ബെറി എന്നീ കമ്പനികളുടെ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകളിലാണ് 2017 മുതല്‍ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സേവനം നിര്‍ത്തുന്നത്.

ബ്ലാക്ക് ബെറി 10സിംപിയന്‍ ഒഎസുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നോക്കിയ എസ് 40, എസ് 60 തുടങ്ങിയ ഫോണുകളിലും ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 2.2, വിന്‍ഡോസ് ഫോണ്‍ 7.1 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പഴയ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകളിലും
നോക്കിയയുടെ പഴയ മോഡല്‍ ഫോണുകളില്‍ നിന്നും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഒഴിവാക്കുമെന്നാണ് വാര്‍ത്ത.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.