ലൈക്ക് മാത്രം അടിച്ചാല്‍ പോരല്ലോ…. റിയാക്ഷന്‍ ബട്ടണുമായി ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് എത്തി

ഡിസ്‌ലൈക്ക് ബട്ടണ്‍ എന്ന ആശയത്തിനുശേഷം റിയാക്ഷന്‍ ബട്ടണ്‍ എന്ന പുതിയ ആശയവുമായി ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് രംഗത്ത്. റിയാക്ഷന്‍ സ്‌മൈലികളായാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സ്‌നേഹം, പൊട്ടിച്ചിരി, സന്തോഷം, നടുക്കം, സങ്കടം, ദേഷ്യം എന്നിവ പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പുതിയ സ്‌മൈലികളുമായി എത്തുന്നത്. അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ റിയാക്ഷന്‍ സ്‌മൈലികള്‍ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ലൈക്ക് ബട്ടണും കമന്റും മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലുള്ളത്. പ്രതികരണങ്ങള്‍ കമന്റ് വഴി രേഖപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുമെങ്കിലും മനോവികാരങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇപ്പോള്‍ നിലവിലില്ല. ഈയൊരു കുറവ് പരിഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പുതിയ റിയാക്ഷന്‍ സ്‌മൈലികളുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്.

ഹോം പേജില്‍ വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും തുടര്‍ന്ന് അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം നമുക്ക് ആ പോസ്റ്റിന് താഴെ, കമന്റ് ബോക്‌സിലല്ലാതെ തന്നെ പുതിയ സ്‌മൈലികള്‍ ഉപയോഗിച്ച് രേഖപ്പെടുത്താം. ആ പോസ്റ്റിന് എത്ര ലൈക്ക്, എത്ര സ്‌നേഹം, എത്ര ദേഷ്യം, എത്ര സങ്കടം എന്നിവ ലഭിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ കഴിയും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *